Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 8.

Kategoria: Metabolizm - pozostałe Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

W wielu komórkach powstaje, szkodliwy dla komórki, nadtlenek wodoru (H2O2 ). Jego neutralizacja odbywa się dzięki specyficznemu enzymowi – katalazie. Wykonano doświadczenie, w którym do dwóch słoików wlano jednakową ilość 3% roztworu H2O2 (wody utlenionej). Do jednego ze słoików włożono kawałek świeżej, surowej wątroby bydlęcej. Na rysunku przedstawiono wyniki tego doświadczenia.

Schemat doświadczenia
a)Sformułuj problem badawczy do powyższego doświadczenia.
b)Podaj, na czym polega neutralizacja nadtlenku wodoru przez komórki wątroby ssaka.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Czy w komórkach wątroby występuje enzym (katalaza) rozkładający nadtlenek wodoru?
  • Badanie obecności katalazy w komórkach wątroby.

1 p. – za poprawne sformułowanie problemu badawczego odnoszącego się do występowania katalazy w komórkach wątroby
0 p. – za problem badawczy, który nie uwzględnia katalazy lub odnoszący się tylko do funkcji katalazy, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną

b)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (jedna spośród):

  • Neutralizacja nadtlenku wodoru przez komórki wątroby polega na jego rozkładzie przez katalazę, na wodę i tlen.
  • W komórkach wątroby zachodzi reakcja rozkładu: 2H2O2 => 2H2O + O2

1 p. – za poprawną odpowiedź uwzględniającą rozkład H2O2 na wodę i tlen
0 p. – za odpowiedź niepełną, która nie uwzględnia obu produktów rozkładu lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną