Biologia - Matura Maj 2012, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Jednym z rodzajów leukocytów we krwi człowieka są granulocyty obojętnochłonne – neutrofile. Pełnią one funkcje obronne, głównie przeciwbakteryjne. Substancje chemiczne wydzielane przez drobnoustroje chorobotwórcze wyzwalają u granulocytów zdolność do przechodzenia przez nieuszkodzone ściany naczyń włosowatych, co umożliwia tym komórkom przemieszczanie się do ognisk zapalnych (skupisk bakterii). Tam fagocytują drobnoustroje chorobotwórcze i następnie trawią je dzięki enzymom zawartym w lizosomach.

Na podstawie: G. Góralski, W. Hałdaś, J. Kasza, A. Kłyś, R. Konieczny, M. Osiołek, M. Popielarska, A. Wojtusiak, Encyklopedia szkolna. Biologia, Kraków 2006.
a)Na podstawie powyższych informacji podaj dwie cechy granulocytów obojętnochłonnych, które umożliwiają im skuteczną walkę z bakteriami.
b)Wybierz i podkreśl dwie cechy opisanej odporności organizmu.

swoista,
nieswoista,
wrodzona,
nabyta

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykłady poprawnych odpowiedzi (dwie spośród):

  • zdolność przemieszczania się do ognisk zapalnych
  • zdolność do fagocytozy drobnoustrojów
  • obecność w lizosomach odpowiednich enzymów trawiących bakterie
  • zdolność do rozpoznawania substancji wydzielanych przez bakterie

1 p. – za podanie na podstawie tekstu dwóch cech granulocytów obojętnochłonnych umożliwiających skuteczną walkę z bakteriami
0 p. – za podanie tylko jednej poprawnej cechy lub dwóch cech, które nie wynikają z tekstu, lub odpowiedzi niepoprawne

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

odporność: nieswoista, wrodzona

1 p. – za podkreślenie dwóch poprawnych cech odporności opisanej w tekście
0 p. – za podkreślenie tylko jednej poprawnej cechy lub dwóch cech niepoprawnych, lub więcej niż dwóch cech