Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 11.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Pozostałe

Podczas spoczynku przez naczynia krwionośne skóry przepływa około 250–500 cm3 krwi na minutę. Podczas wysiłku fizycznego ta wartość wzrasta nawet do ponad 5000 cm3 na minutę.

Wykaż związek między zwiększonym przepływem krwi przez naczynia krwionośne skóry podczas wysiłku fizycznego a utrzymywaniem temperatury ciała właściwej dla organizmu.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

  • Wzrost ilości krwi przepływającej przez rozszerzone naczynia krwionośne w skórze ułatwia oddawanie nadmiaru ciepła wytworzonego podczas wysiłku fizycznego przez mięśnie.
  • Wzrost przepływu krwi przez skórę zwiększa wydzielanie potu przez gruczoły potowe, co z kolei zwiększa oddawanie ciepła wytworzonego podczas pracy mięśni i umożliwia obniżenie temperatury ciała.

1 p. – za poprawne przedstawienie związku między zwiększonym przepływem krwi przez naczynia krwionośne skóry a utrzymywaniem właściwej dla organizmu temperatury ciała, uwzględniające oddawanie nadmiaru ciepła wytworzonego podczas wysiłku fizycznego
0 p. – za odpowiedź zbyt ogólną, która nie uwzględnia związku zwiększonego przepływu krwi z oddawaniem nadmiaru ciepła lub odpowiedź błędną merytorycznie, lub brak odpowiedzi