Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono trzy główne naczynia krwionośne wątroby. Strzałki oznaczają kierunek przepływu krwi.

Schemat ukrwienia wątroby
a)Wymienionym nazwom naczyń krwionośnych przyporządkuj litery, którymi oznaczono je na schemacie.

tętnica wątrobowa    żyła wrotna    żyła wątrobowa

b)Podaj, jaką literą oznaczono naczynie, w którym stężenie tlenu we krwi jest wyższe niż w pozostałych naczyniach. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

tętnica wątrobowa – B,
żyła wrotna – C,
żyła wątrobowa – A

1 p – za poprawne przyporządkowanie do wszystkich trzech naczyń krwionośnych ich oznaczeń literowych
0 p. – za błędne przyporządkowanie oznaczeń literowych do jednego lub dwóch, lub wszystkich naczyń krwionośnych, lub niepełne przyporządkowanie, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

B – ponieważ tym naczyniem dostarczana jest utlenowana krew z dużego krwiobiegu do wątroby.

1 p. – za poprawne podanie litery oznaczającej opisane naczynie krwionośne i poprawne uzasadnienie wyboru tego naczynia, odwołujące się do roli tętnic w dużym obiegu krwi
0 p. – za podanie tylko oznaczenia literowego naczynia krwionośnego i niepoprawne uzasadnienie lub brak uzasadnienia, lub podanie poprawnego uzasadnienia przy błędnie podanym oznaczeniu literowym naczynia, lub odpowiedź w obu częściach niepoprawną, lub brak odpowiedzi