Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 23.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Oceń prawdziwość informacji dotyczących kodu genetycznego. Wpisz w tabelę literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli zdanie jest fałszywe.

P/F
A Kodon zawsze składa się z trzech nukleotydów.
B Niektóre kodony mogą wyznaczać więcej niż jeden aminokwas.
C Każdy z 64 kodonów kodu genetycznego odpowiada konkretnemu aminokwasowi.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

A. – P, B. – F, C. – F

1 p. – za prawidłową ocenę prawdziwości wszystkich trzech informacji
0 p. – za błędną ocenę nawet jednej informacji lub odpowiedź niepełną, lub brak odpowiedzi