Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Bliźnięta jednojajowe (monozygotyczne) są zawsze tej samej płci, natomiast bliźnięta różnojajowe (dizygotyczne) mogą mieć płeć taką samą lub różną.

Wyjaśnij, od czego zależy płeć bliźniąt różnojajowych.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Płeć bliźniąt różnojajowych zależy od rodzaju chromosomów płci znajdujących się w plemnikach, z których powstały zygoty / które zapłodniły komórki jajowe.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie, uwzględniające powstanie różnej płci bliźniąt różnojajowych w zależności od rodzaju chromosomów płci w plemnikach, które brały udział w zapłodnieniu różnych komórek jajowych
0 p. – za odpowiedź niepełną, która nie uwzględnia, że płeć dziecka jest zależna od rodzaju chromosomów płci w plemnikach, lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi