Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Wpływ człowieka na środowisko i jego ochrona Typ: Podaj/wymień

Budowa elektrowni atomowych wzbudza wiele kontrowersji. Wielu ludzi uważa elektrownie atomowe za zagrożenie. Naukowcy opowiadają się za wykorzystaniem energetyki jądrowej, argumentują, że w najbliższym czasie na świecie jeszcze bardziej wzrośnie zapotrzebowanie na energię. Szacuje się, że w Polsce do 2030 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną wzrośnie o 57%. Obecnie w 31 krajach działa ponad 430 reaktorów jądrowych, które wytwarzają około 15% energii elektrycznej.

Na podstawie: http://elektrownia-jadrowa.pl

Biorąc pod uwagę możliwe skutki dla środowiska przyrodniczego, podaj jeden argument przemawiający „za” rozwojem energetyki jądrowej i jeden argument „przeciw” temu rozwojowi.

Argument „za”

Argument „przeciw”

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

Argumenty „za”, np.

  • Elektrownie jądrowe / atomowe nie emitują do atmosfery szkodliwych zanieczyszczeń, np. dwutlenku węgla, siarki, pyłów (w porównaniu z elektrowniami na węgiel czy gaz).
  • Ograniczenie wydobycia tradycyjnych kopalin i związanej z tym dewastacji środowiska (hałdy, odkrywki).
  • Elektrownie jądrowe produkują mniejsze ilości odpadów stałych niż elektrownie tradycyjne, a więc wykorzystane są mniejsze powierzchnie do ich składowania.

Argumenty „przeciw”, np.

  • Awarie w elektrowniach jądrowych stwarzają niebezpieczeństwo skażenia środowiska na bardzo dużym obszarze.
  • Skutki poważnych awarii w elektrowniach jądrowych mogą być odczuwalne przez bardzo długi czas dla ludzi i wszystkich pozostałych organizmów znajdujących się w zasięgu skażenia spowodowanego katastrofą.
  • Problemem są groźne dla środowiska odpady radioaktywne z takiej elektrowni / bezpieczeństwo transportu i bezpieczne składowanie odpadów radioaktywnych.

2 p. – za podanie dwóch poprawnych argumentów (jednego „za” i jednego „przeciw”), uwzględniających skutki dla środowiska
1 p. – za podanie jednego poprawnego argumentu „za” lub „przeciw”, uwzględniającego skutki dla środowiska
0 p. – za odpowiedź ogólną, która nie uwzględnia skutków dla środowiska, ale odnosi się do skutków wyłącznie dla człowieka, np. mogą dostarczać tańszej energii lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, lub brak odpowiedzi