Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uporządkuj wymienione rodzaje elementów morfotycznych krwi (krwinek) ze względu na ich liczbę we krwi zdrowego człowieka, począwszy od najliczniejszych.

trombocyty,   erytrocyty,   leukocyty

1.     2.    3.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

  1. erytrocyty, 2. trombocyty, 3. leukocyty

1 p. – za poprawne uporządkowanie wszystkich rodzajów elementów morfotycznych krwi (krwinek) zgodnie ze wskazanym kryterium
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. z inną kolejnością lub niepełną, lub brak odpowiedzi