Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono przekrój podłużny serca człowieka w jednej z faz jego pracy.

Budowa serca

Na podstawie rysunku wykonaj poniższe polecenia.

a)Określ, które struktury przedstawionego serca są w skurczu (wpisz S), a które w rozkurczu (wpisz R).

Przedsionki serca     Komory serca

b)Określ, które zastawki w sercu są otwarte (wpisz O), a które – zamknięte (wpisz Z).

Zastawki przedsionkowo-komorowe
Zastawki półksiężycowate

c)Zaznacz nazwę naczynia krwionośnego oznaczonego na rysunku literą X.
  1. żyła główna
  2. żyła płucna
  3. tętnica płucna
  4. aorta

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Przedsionki serca – R / rozkurcz
Komory serca – S / skurcz

1 p. – za poprawne określenie, które z dwóch wskazanych struktur serca są w skurczu, a które w rozkurczu, podczas fazy pracy serca przedstawionej na rysunku
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. poprawne określenie stanu tylko jednej ze wskazanych struktur serca lub odpowiedź w obu przypadkach błędną, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

Zastawki przedsionkowo-komorowe – Z / zamknięte
Zastawki półksiężycowate – O / otwarte

1 p. – za poprawne określenie, które z dwóch wskazanych zastawek serca są otwarte, a które zamknięte, podczas fazy pracy serca przedstawionej na rysunku
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. poprawne określenie stanu tylko jednej ze wskazanych zastawek serca lub odpowiedź w obu przypadkach błędną, lub brak odpowiedzi

c)
(0−1)

Poprawna odpowiedź: D.

1 p. – za zaznaczenie poprawnej nazwy naczynia krwionośnego wskazanego na rysunku
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub zaznaczenie więcej niż jednej nazwy naczynia, lub brak odpowiedzi