Biologia - Matura Maj 2013, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Układ powłokowy Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Informacje do zadania 9. i 10.

Oddawanie ciepła przez organizm chroni go przed przegrzaniem, ale jeśli nie ma odpowiedniej ochrony, może być przyczyną hipotermii.
W tabeli przedstawiono udział różnych sposobów oddawania ciepła przez organizm dorosłego człowieka w temperaturze 20 °C.

Drogi oddawania ciepła Utrata ciepła w %
Parowanie potu 19
Promieniowanie z powierzchni ciała 46
Przewodnictwo i konwekcja 19
Z powietrzem wydychanym z płuc 16
Na podstawie: A. Jerzmanowski, Biologia z higieną i ochroną środowiska, Warszawa 1992.

Na podstawie danych z powyższej tabeli narysuj diagram słupkowy ilustrujący udział wymienionych dróg oddawania ciepła przez organizm człowieka.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Przykład wykresu

Wykres

2 p. – za poprawne w całości narysowanie wykresu, czyli prawidłowy opis osi Y [utrata ciepła w %] i podpisanie każdego słupka lub podanie legendy, jeżeli słupki nie zostały podpisane – prawidłowe wyskalowanie osi Y i narysowanie słupów wykresu
1 p. – za poprawne opisanie osi Y [utrata ciepła w %] i podpisanie każdego słupka przy błędnym wyskalowaniu osi Y lub za poprawne opisanie osi Y [utrata ciepła w %] i poprawne jej wyskalowanie przy braku podpisów lub niedokładnym podpisie nawet jednego słupka lub za poprawne narysowanie słupków diagramu i wyskalowanie osi przy niepełnym jej opisie, np. brak jednostek lub podanie samych jednostek
0 p. – za diagram z błędnie opisaną i błędnie wyskalowaną osią Y lub błędnie opisanymi słupkami, lub brak odpowiedzi