Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Informacje do zadania 10. i 11.

Przeprowadzono badanie zmian stężenia glukozy i insuliny we krwi zdrowych ludzi. Podano na czczo 20 ochotnikom po 50 g roztworu glukozy i w czasie dwóch godzin dokonywano pomiarów stężenia glukozy oraz insuliny we krwi. W tabeli przedstawiono uśrednione wartości ich stężeń.

Czas od podania glukozy [min] 0 15 30 60 90 120
Stężenie glukozy we krwi [mg%] 90 120 135 100 80 75
Stężenie insuliny we krwi [mU/L] 2,9 10,1 12,5 10,5 5,0 2,9

Na podstawie danych z tabeli sporządź liniowy wykres ilustrujący zmiany stężenia glukozy we krwi badanych ludzi w czasie od momentu jej podania.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Przykład wykresu

Przykład wykresu

2 p. – za poprawne w całości wykonanie wykresu, czyli:
– prawidłowe przyporządkowanie oraz opis obu osi: X – czas od podania glukozy, w minutach, Y – stężenie glukozy we krwi, w mg%
– prawidłowe wyskalowanie osi i naniesienie danych na wykres liniowy
1 p. – za poprawne przyporządkowanie oraz opis osi, ale bez wyskalowania osi lub z błędnym ich wyskalowaniem i błędnym naniesieniem danych, lub za poprawne wyskalowanie osi i naniesienie danych przy niepełnym opisie osi, np. czas w minutach, lub brak jednostek
0 p. – za wykres całkowicie niepoprawny lub za wykres o odwróconych osiach, lub wykres uwzględniający stężenie insuliny i glukozy, lub brak odpowiedzi