Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Enzymy Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Stała Michaelisa (Km) jest miarą powinowactwa enzymu do substratu – im większe powinowactwo wykazuje enzym, tym mniejsze jest stężenie substratu, przy którym szybkość reakcji jest równa połowie szybkości maksymalnej.
W tabeli przedstawiono wartości stałej Michaelisa dla czterech różnych substratów reakcji katalizowanych przez określony enzym.

Uszereguj substraty według wzrastającego powinowactwa enzymu do tych substratów, wpisując w tabelę numery 1–4.

Substrat Wartość Km (mol/l) Numer
A 6,5 x 10-5
B 7,1 x 10-5
C 1,2 x 10-5
D 4,7 x 10-5

Na podstawie: J. Witwicki, W. Ardelt, Elementy enzymologii, Warszawa 1989.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Substrat Wartość Km (mol/l) Numer
A 6,5 x 10-5 2
B 7,1 x 10-5 1
C 1,2 x 10-5 4
D 4,7 x 10-5 3

1 p. – za poprawne uporządkowanie w tabeli wszystkich substratów według wskazanego kryterium
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, np. z inną kolejnością, lub niepełną, lub brak odpowiedzi