Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 20.

Kategoria: Nasienne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na rysunkach przedstawiono różnego typu diaspory, czyli struktury służące do rozprzestrzeniania się roślin.

Diaspory

Podaj, w jaki sposób rozprzestrzeniane są diaspory przedstawione na rysunkach. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Diaspory te są rozprzestrzeniane są przez zwierzęta, ponieważ posiadają struktury czepne / haczyki, za pomocą których przyczepiają się, np. do sierści ssaków.

1 p. – za podanie, że przedstawione diaspory rozprzestrzeniane są przez zwierzęta, wraz z poprawnym uzasadnieniem uwzględniającym struktury czepne w sposobie przenoszenia ich przez zwierzęta
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. tylko określenie sposobu rozprzestrzeniania się diaspor bez jego uzasadnienia lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. rozprzestrzenianie się tych diaspor przez wiatr / przez organizmy / na odnóżach owadów, lub brak odpowiedzi