Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz) Podaj/wymień

Modraszek arion składa jaja na kwiatach różnych gatunków macierzanki. Z jaja po kilku dniach wylęga się gąsienica, która żywi się macierzanką, przechodzi linienia, rosnąc jednak niewiele. Po pewnym czasie gąsienica opuszcza roślinę; musi jednak w ciągu doby zostać znaleziona przez robotnicę mrówki wścieklicy. Gdy dojdzie do takiego kontaktu, gąsienica wydziela słodki płyn, spijany przez mrówkę, która następnie transportuje gąsienicę do mrowiska. Wewnątrz kolonii gąsienica modraszka przestaje wydzielać słodki płyn i zaczyna odżywiać się larwami mrówek. W ciągu 10 miesięcy życia w mrowisku, zanim przeobrazi się w poczwarkę, zjada nawet 300 larw.
Na podstawie: M. Selezniew Modraszek arion. www.uwb.edu.pl

a)Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Opisana zależność między larwami modraszka ariona i larwami mrówki wścieklicy to

  1. drapieżnictwo.
  2. komensalizm.
  3. konkurencja.
  4. mutualizm.
b)Wymień poziomy troficzne, do których należy larwa modraszka ariona w kolejnych etapach rozwoju.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź: A.

1 p. – za wskazanie poprawnej nazwy opisanej zależności międzygatunkowej
0 p. – za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

  1. konsument I-rzędu / roślinożerca
  2. konsument II-rzędu (lub wyższych rzędów) / drapieżnik

1 p. – za poprawne podanie dwóch poziomów troficznych, do których należy larwa modraszka w kolejnych etapach rozwoju
0 p. – za poprawne podanie tylko jednego poziomu troficznego lub zapisanie poziomów troficznych w odwrotnej kolejności, lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. użycie niejednolitego nazewnictwa dla obu poziomów, lub brak odpowiedzi