Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Metody badawcze i doświadczenia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Uczniowie przygotowali pokaz ilustrujący zjawisko osmozy. Trzy woreczki (A, B, C) z tworzywa o własnościach błony półprzepuszczalnej, stanowiące modele komórek, wypełnili roztworami glukozy o stężeniach 1%, 5% oraz 10%. Szczelnie zamknięte woreczki umieścili w zlewce z 5% roztworem glukozy.
Zestaw do tego pokazu przedstawiono na rysunku.

W odpowiednie miejsca tabeli wpisz określenia opisujące warunki, przebieg pokazu oraz obserwacje.

Komórka \ Cecha Roztwór w którym znajduje się komórka Kierunek przepływu wody Objętość komórki
A hipertoniczny
B do komórki i z komórki
C zwiększy się

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

Komórka \ Cecha Roztwór w którym znajduje się komórka Kierunek przepływu wody Objętość komórki
A hipertoniczny z komórki zmaleje / zmniejszy się
B izotoniczny / izoosmootyczny do komórki i z komórki nie zmienia się
C hipotoniczny / hipoosmotyczny do komórki zwiększy się

2 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich sześciu komórek tabeli
1 p. – za poprawne uzupełnienie pięciu i czterech komórek tabeli
0 p. – za uzupełnienie tylko trzech, dwóch lub jednej komórki tabeli, lub odpowiedź całkowicie niepoprawną, lub brak odpowiedzi