Biologia - Matura Maj 2013, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Układ hormonalny Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

W inżynierii genetycznej w celu otrzymania określonych substancji, np. białek, najczęściej wprowadza się geny eukariontów do komórek bakteryjnych, których hodowla jest tania, a jednocześnie efektywna, ponieważ otrzymuje się dużo organizmów w niewielkiej objętości. Jednak w niektórych sytuacjach konieczne jest wprowadzanie genów do komórek eukariotycznych, np. przy wytwarzaniu hormonu erytropoetyny (EPO), który jest glikoproteiną powstającą z udziałem struktur Golgiego.

a)Wyjaśnij, dlaczego glikoproteina EPO nie może być wytwarzana z wykorzystaniem komórek prokariotycznych.
b)Oceń prawdziwość stwierdzeń dotyczących erytropoetyny. Wpisz w odpowiednie miejsca tabeli literę P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, lub literę F, jeśli stwierdzenie jest fałszywe.
P/F
1. Erytropoetyna jest wytwarzana w organizmie człowieka przez nerki.
2. Erytropoetyna stymuluje wytwarzanie krwinek czerwonych w szpiku kostnym.
3. Wysokie ciśnienie parcjalne tlenu we krwi stymuluje wytwarzanie większej ilości EPO.

Rozwiązanie

a)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

Komórki prokariotyczne (bakterie) nie mają struktur Golgiego, w których zachodzi glikozylacja białka / które są konieczne do wytworzenia erytropoetyny (EPO).

1 p. – za poprawne wyjaśnienie braku możliwości wykorzystania komórek prokariotycznych do wytwarzania glikoproteiny EPO uwzględniające brak struktur Golgiego w komórkach prokariotycznych, w których zachodzi glikozylacja białka
0 p. – za odpowiedź niepełną, która nie odnosi się do struktur Golgiego lub ich roli w wytwarzaniu EPO, lub odpowiedź merytorycznie nie poprawną, lub brak odpowiedzi

b)
(0-1)

Poprawna odpowiedź:

1.– P, 2.– P, 3.– F

1 p. – za prawidłową ocenę wszystkich trzech stwierdzeń
0 p. – za błędną ocenę jednego, dwóch lub wszystkich stwierdzeń, lub odpowiedź niepełną, lub brak odpowiedzi