Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 1.

Kategoria: Skład organizmów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Wapń jest pierwiastkiem niezbędnym do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania organizmu człowieka.

Spośród podanych procesów wybierz dwa, które ulegają zaburzeniom przy niedoborze wapnia w organizmie.

  1. skurcz mięśnia
  2. krzepnięcie krwi
  3. biosynteza białka
  4. wytwarzanie hormonów tarczycy
  5. powielanie informacji genetycznej

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi: A, B

2 p. – za poprawny wybór dwóch procesów, w przebiegu których istotną rolę odgrywa wapń
1 p. – za wybór jednego procesu, w przebiegu którego istotną rolę odgrywa wapń
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub wybór więcej niż dwóch procesów, lub brak odpowiedzi