Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 13.

Kategoria: Układ hormonalny Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Informacje do zadania 12. i 13.

W organizmie człowieka na regulację gospodarki węglowodanowej wpływają dwa przeciwstawnie działające hormony: insulina i glukagon.
W tabeli zamieszczono wyniki pomiaru stężenia insuliny i glukagonu podczas intensywnego wysiłku fizycznego.

Czas od rozpoczęcia ćwiczeń fizycznych (godziny)
Stężenie hormonów we krwi (pmol/l)
insulina glukagon
0 450 110
1 375 125
2 260 150
3 210 240
4 180 450
Na podstawie: E. Jastrzębska, Tajemnice ludzkiego ciała. Zeszyt ćwiczeń do biologii, Kielce 2003.

Wyjaśnij, dlaczego podczas wysiłku fizycznego zwiększa się wydzielanie glukagonu do krwi.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Podczas wysiłku fizycznego zwiększa się wydzielanie glukagonu, ponieważ stymuluje on rozkład glikogenu oraz wzrost we krwi poziomu stężenia glukozy, której utlenianie dostarcza energii do pracy mięśni.

1 p. – za poprawne wyjaśnienie, dlaczego podczas wysiłku fizycznego zwiększa się wydzielanie glukagonu do krwi, uwzględniające uwalnianie glukozy niezbędnej do wysiłku fizycznego lub do pracy mięśni
0 p. – za odpowiedź niepełną, która nie uwzględnia roli glukozy lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi