Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Akomodacja oka jest związana ze zmianą krzywizny soczewki. Soczewka oka może stawać się bardziej płaska lub bardziej kulista, a jej zdolność skupiania promieni świetlnych może się zmniejszać lub zwiększać.
Określ, w jaki sposób zmienia się kształt soczewki podczas przenoszenia wzroku z przedmiotów bliskich na przedmioty odległe.

Rozwiązanie

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Podczas przenoszenia wzroku z przedmiotów bliskich na przedmioty odległe soczewka staje się bardziej płaska.

1 p. – za poprawne określenie zmiany kształtu soczewki podczas przenoszenia wzroku z przedmiotów bliskich na odległe
0 p. – za odpowiedź, która nie określa zmiany kształtu lub odpowiedź merytorycznie niepoprawną, np. jest płaska, lub brak odpowiedzi

Komentarz wideo

Film do tego zadania jeszcze nie powstał. Kliknij poniższy przycisk, jeżeli chcesz aby Powtórka z biologii stworzyła komentarz wideo do tego zadania. Kliknięcie zwiększy szansę na powstanie takiego materiału w pierwszej kolejności.

Wysłano zgłoszenie. Subskrybuj nas aby być na bieżąco:

Więcej informacji o komentarzach wideo i ich dostępności Przeglądaj zadania z komentarzami wideo