Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Uporządkuj we właściwej kolejności wymienione poniżej etapy powstawania wrażeń słuchowych. Wpisz w tabelę numery 2–5.

Etap Numer
Drganie błony okienka owalnego oraz drganie płynu wypełniającego wnętrze ślimaka.
Ruchy rzęsek komórek narządu Cortiego i powstanie impulsu nerwowego.
Przenoszenie drgań błony bębenkowej na drgania kosteczek słuchowych.
Przewodzenie fali dźwiękowej przez przewód słuchowy. 1
Dotarcie impulsów nerwowych do ośrodka słuchu.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

Etap Numer
Drganie błony okienka owalnego oraz drganie płynu wypełniającego wnętrze ślimaka. 3
Ruchy rzęsek komórek narządu Cortiego i powstanie impulsu nerwowego. 4
Przenoszenie drgań błony bębenkowej na drgania kosteczek słuchowych. 2
Przewodzenie fali dźwiękowej przez przewód słuchowy. 1
Dotarcie impulsów nerwowych do ośrodka słuchu. 5

1 p. – za poprawne uporządkowanie wszystkich etapów powstawania wrażeń słuchowych
0 p. – za odpowiedź niepełną lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi