Biologia - Matura Maj 2014, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Podaj/wymień

Limfa (chłonka) powstaje jako przesącz z włosowatych naczyń krwionośnych do przestrzeni międzykomórkowych i trafia do naczyń tworzących układ limfatyczny. Swoim składem jest więc zbliżona do osocza krwi, choć w odróżnieniu od niego zawiera nieco większy procent tłuszczu. Wśród elementów morfotycznych zdecydowaną większość stanowią limfocyty.

Na podstawie powyższego tekstu wymień dwie funkcje, które limfa pełni w organizmie człowieka.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  1. Uczestniczy w reakcjach odpornościowych/w obronie organizmu przed infekcjami/zawarte w niej przeciwciała uczestniczą w reakcjach odpornościowych.
  2. Uczestniczy w transporcie tłuszczów w organizmie/transportuje tłuszcze w organizmie.
  3. Wypełniając przestrzenie międzykomórkowe, pośredniczy w wymianie substancji pomiędzy komórkami i krwią.

2 p. – za podanie na podstawie tekstu dwóch poprawnych funkcji limfy w organizmie człowieka
1 p. – za podanie tylko jednej funkcji limfy w organizmie człowieka
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi