Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Enzymy Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Regulacja metabolizmu związana jest m.in. z regulacją działania enzymów – ich aktywacją lub hamowaniem. Wiele enzymów, aby pełnić funkcje katalityczne, wymaga przyłączenia cząsteczek, zwanych kofaktorami. Mogą nimi być małe jednostki niebiałkowe, np. jony metali, lub złożone niebiałkowe cząsteczki organiczne, nazwane koenzymami, np. NAD+ czy FAD. Na schematach przedstawiono różne sposoby (A–D) hamowania (inhibicji) pracy enzymu.

Inhibicja enzymów

Podaj oznaczenia literowe dwóch mechanizmów hamowania pracy enzymu, innych niż blokada centrum aktywnego. Opisz, na czym polega każdy z wybranych mechanizmów.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

A. – z powodu przyłączenia się inhibitora do kofaktora następuje blokada kofaktora (niezbędnego do aktywacji enzymu).
C. – z powodu blokowania przez inhibitor miejsca przyłączenia się koenzymu, (który jest (niezbędny do aktywacji enzymu).
D. – z powodu przyłączenia się inhibitora do koenzymu i blokady koenzymu (niezbędnego do aktywacji enzymu).

2 p. – za poprawny wybór i poprawne opisanie dwóch mechanizmów hamowania pracy enzymu
1 p. – za poprawny wybór i opisanie jednego mechanizmu hamowania pracy enzymu
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. wybór tylko mechanizmu hamowania pracy enzymu bez jego opisu lub z opisem zbyt ogólnym, np. zablokowanie enzymu, lub odpowiedź niepoprawną, np. niezgodną z poleceniem, lub brak odpowiedzi