Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 22.

Kategoria: Nasienne Tkanki roślinne Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono przekrój poprzeczny przez łodygę moczarki kanadyjskiej – rośliny, której pędy znajdują się w toni wodnej.

Moczarka - przekrój

Na podstawie dwóch cech widocznych na rysunku wykaż dwa przystosowania budowy anatomicznej łodygi moczarki do środowiska wodnego.

Rozwiązanie

Przykłady poprawnych odpowiedzi:

  • Obecność aerenchymy – ułatwia unoszenie się w toni wodnej/transport gazów oddechowych.
  • Tkanka wzmacniająca i wiązki przewodzące umieszczone w centralnej części łodygi – zapewniają łodydze większą giętkość, co nadaje roślinie odporność na prądy wody i uszkodzenia mechaniczne w wodzie.
  • Skórka bez kutykuli – umożliwia pobieranie jonów/różnych substancji ze środowiska wodnego.

2 p. – za wskazanie dwóch poprawnych cech budowy anatomicznej łodygi widocznych na rysunku i wykazanie ich związku z wodnym środowiskiem życia
1 p. – za wskazanie jednej cechy budowy łodygi i wykazanie jej związku z wodnym środowiskiem życia
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. wskazanie tylko cechy budowy łodygi bez wykazania przystosowania jej budowy do środowiska wodnego albo z niepoprawnym uzasadnieniem, lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi