Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Ekspresja informacji genetycznej Typ: Podaj/wymień

Na schemacie przedstawiono budowę cząsteczki tRNA uczestniczącej w procesie translacji, a w tabeli – fragment kodu genetycznego.

tRNA
Kodon (zapisany od końca 5' do 3') Aminokwas
AUA izoleucyna
AUC izoleucyna
AUG metionina
UAC tyrozyna
UAG STOP
CAU histydyna
CUA leucyna
GUA walina

Zapisz triplet nukleotydów w kodonie mRNA oznaczony jako XYZ oraz nazwę aminokwasu, który zostanie przyłączony do przedstawionej cząsteczki tRNA.

Kodon

Aminokwas

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź:

kodon: AUG
aminokwas: metionina

1 p. – za poprawne zapisanie kodonu i odczytanie właściwej nazwy aminokwasu
0 p. – za odpowiedź niepełną, np. zapisanie tylko kodonu lub zapisanie tylko nazwy aminokwasu lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi