Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 29.

Kategoria: Genetyka - pozostałe Typ: Podaj/wymień

Badano częstość rekombinacji (% crossing-over) pomiędzy czterema genami: m, v, w oraz y, znajdującymi się na chromosomie X muszki owocowej.

Uzyskano następujące wyniki:
między m i v = 3,0 %
między m i y = 33,7 %
między v i w = 29,4 %
między w i y = 1,3 %

Na podstawie przedstawionych danych określ:

a) które dwa geny leżą na chromosomie najbliżej siebie
b)kolejność czterech badanych genów na chromosomie

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

najbliżej siebie leżą geny – w i y

1 p. – za poprawne wskazanie genów leżących najbliżej siebie na chromosomie X
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź:

kolejność genów: y, w, v, m / m, v, w, y

1 p. – za podanie właściwej kolejności badanych genów na chromosomie X
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub niepełną, lub brak odpowiedzi