Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 30.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Jedną z podstawowych metod stosowanych w badaniach molekularnych i inżynierii genetycznej jest łańcuchowa reakcja polimerazy, czyli PCR. Reakcja ta umożliwia powielenie (amplifikację) w miliardach kopii fragmentu genomowego DNA w czasie krótszym niż kilka godzin. Pojedyncza cząsteczka DNA może zostać amplifikowana do ilości, które ułatwiają jej analizę, charakteryzację i dalszą manipulację genetyczną. PCR wykorzystuje się m.in. do analizy markerów, pozwalających stwierdzić podwyższone ryzyko nowotworów.

Zaznacz dwie sytuacje, w których również wykorzystuje się reakcję PCR.

  1. W testach wykrywających obecność wirusów (np. wirusa HIV) i niektórych bakterii.
  2. Do wprowadzania do komórek roślinnych plazmidów z genami innych organizmów.
  3. W diagnostyce chorób genetycznych, np. mukowiscydozy, choroby Huntingtona.
  4. Do klonowania komórek w celach terapeutycznych, np. do leczenia chorób krwi.
  5. Do identyfikacji płci płodu w diagnostyce prenatalnej.

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi: A, C, E

2 p. – za wskazanie dwóch poprawnych odpowiedzi
1 p. – za wskazanie tylko jednej poprawnej odpowiedzi lub wskazanie dwóch odpowiedzi, w tym: jednej poprawnej i jednej niepoprawnej
0 p. – za wskazanie jednej odpowiedzi niepoprawnej lub za wskazanie dwóch niepoprawnych odpowiedzi, lub wskazanie więcej niż dwóch odpowiedzi, lub brak odpowiedzi