Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Ekologia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na afrykańskiej sawannie można zaobserwować prawie wszystkie rodzaje relacji między organizmami. Bąkojady żerują na dużych roślinożernych ssakach, np. zebrach, antylopach czy żyrafach, wyjadając im ze skóry głównie kleszcze i larwy muchówek. W żołądkach wymienionych ssaków występują specyficzne bakterie i pierwotniaki, które nie mogą się rozwijać poza organizmem swojego żywiciela, ale bez których roślinożercy nie mogliby żyć. Bezpośrednimi wrogami roślinożerców są polujące na nie lwy i lamparty, które często dzielą się swoim łupem z sępami, hienami i szakalami.

Na podstawie: Biologia. Jedność i różnorodność, pod red. M. Maćkowiak, A. Michalak, Warszawa 2008.

Korzystając z tekstu, wypełnij poniższą tabelę dotyczącą przedstawionych zależności międzygatunkowych na sawannie.

Typ zależności Nazwa zależności Przykład oddziaływania między organizmami
pasożytnictwo
antylopa i pierwotniaki
antagonistyczny antylopy i zebry

Rozwiązanie

Poprawne odpowiedzi:

Typ zależności Nazwa zależności Przykład oddziaływania między organizmami
(1 przykład)
antagonistyczny pasożytnictwo kleszcze i antylopy/zebry/żyrafy/duże ssaki lub
larwy muchówek i antylopy/zebry/żyrafy/ duże ssaki
nieantagonistyczny symbioza/mutualizm antylopa i pierwotniaki
antagonistyczny konkurencja antylopy i zebry

2 p. – za poprawne uzupełnienie wszystkich pięciu komórek tabeli
1 p. – za poprawne uzupełnienie czterech komórek tabeli
0 p. – za odpowiedź niepełną, czyli uzupełnienie mniej niż czterech komórek tabeli, lub odpowiedź niepoprawną, lub brak odpowiedzi