Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 33.

Kategoria: Ekologia Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono obieg materii w obrębie trzech grup organizmów w autotroficznym ekosystemie lądowym.

Ekosystem schemat
a)Uzupełnij schemat: wpisz nazwy dwóch pozostałych grup organizmów (1. i 3.) oraz narysuj brakujące strzałki, które ilustrują przepływ energii.
b)Uzasadnij, że organizmy z grupy oznaczonej numerem 3. odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu tego ekosystemu.

Rozwiązanie

a)
(0−2)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Ekosystem schemat - klucz

2 p. – za wpisanie poprawnych nazw grup organizmów: 1. producenci, 3. destruenci/reducenci – we właściwych miejscach na schemacie, oraz za prawidłowe uzupełnienie strzałek ilustrujących przepływ energii
1 p. – za wpisanie tylko poprawnych nazw grup organizmów w odpowiednich miejscach na schemacie lub tylko za prawidłowe uzupełnienie strzałek ilustrujących przepływ energii
0 p. – za odpowiedź niepoprawną lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

Destruenci rozkładają/przyspieszają rozkład martwej materii organicznej do prostych związków nieorganicznych (mineralizacja), które są następnie pobierane przez producentów/rośliny, dzięki czemu następuje zamknięcie obiegu materii w ekosystemie.

1 p. – za poprawne podanie roli destruentów w obiegu materii, czyli odnoszące się do rozkładu martwej materii organicznej do związków nieorganicznych
0 p. – za odpowiedź merytorycznie niepoprawną lub brak odpowiedzi