Biologia - Matura Maj 2014, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 7.

Kategoria: Bezkręgowce - pozostałe Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono rolę mitozy i mejozy w cyklu życiowym organizmu zwierzęcego.

Cykl życiowy - schemat
a)Określ, która faza dominuje w cyklu życiowym przedstawionym na schemacie. Odpowiedź uzasadnij.
b)Podaj, jaką rolę w przedstawionym cyklu pełni mejoza.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykład poprawnej odpowiedzi:

W przedstawionym cyklu życiowym dominuje diplofaza, ponieważ

  • fazę haploidalną reprezentują jedynie gamety/występuje mejoza pregamiczna.
  • faza ta występuje przez większość życia organizmu.
  • organizm rozmnażający się płciowo/dojrzały jest diploidalny.

1 p. – za określenie, że dominuje diplofaza i poprawne uzasadnienie, odnoszące się do tego, że fazę haploidalną reprezentują wyłącznie gamety, lub do przewagi tej fazy w życiu organizmu
0 p. – za odpowiedź niepełną, która nie określa dominacji diplofazy lub odpowiedź z niepoprawnym uzasadnieniem, lub brak odpowiedzi

b)
(0−1)

Przykłady poprawnej odpowiedzi:

W przedstawionym cyklu mejoza zapewnia

  • powstanie haploidalnych gamet.
  • zmianę faz jądrowych w cyklu życiowym / przejście z diplofazy w haplofazę.

1 p. – za poprawne określenie roli mejozy w przedstawionym cyklu odnoszącej się do powstawania gamet lub zmiany faz jądrowych
0 p. – za odpowiedź niepoprawną, która nie uwzględnia roli mejozy w przedstawionym cyklu, lub brak odpowiedzi