Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 15.

Kategoria: Choroby człowieka Typ: Podaj/wymień

Informacja do zadań 13.−15.
Czerniak złośliwy jest u ludzi jednym z najgroźniejszych schorzeń nowotworowych skóry.
W tabeli przedstawiono dane dotyczące zachorowalności na czerniaka złośliwego w Polsce w latach 2000–2010.

Rok Liczba zachorowań na czerniaka złośliwego
kobiety mężczyźni
2000 961 770
2005 1205 984
2010 1350 1195

Na podstawie: www. onkologia.org.pl

Przedstaw dwa różne przykłady działań profilaktycznych, zmniejszających ryzyko zachorowania na czerniaka skóry u ludzi.

Rozwiązanie

Przykładowe odpowiedzi

Przykłady działań profilaktycznych:

  • Stosowanie kremów z filtrami UV (które zatrzymują promienie UV).
  • Umiarkowane korzystanie z kąpieli słonecznych/unikanie poparzeń skóry, spowodowanych nadmierną jej ekspozycją na promieniowanie słoneczne.
  • Unikanie opalania się w godzinach najsilniejszego nasłonecznienia/umiarkowane korzystanie z solarium.
  • Noszenie okularów przeciwsłonecznych/ochrona ciała ubraniem/okryciem w przypadku konieczności przebywania na słońcu, np. podczas pracy.
  • Regularna kontrola znamion skórnych u lekarza.

Schemat punktowania
2 p. – za podanie dwóch różnych poprawnych przykładów działań profilaktycznych, zmniejszających ryzyko zachorowania na czerniaka u ludzi.
1 p. – za podanie jednego poprawnego przykładu działania profilaktycznego zmniejszającego ryzyko zachorowania na czerniaka u ludzi.
0 p. – za odpowiedź niespełniającą powyższych wymagań lub za brak odpowiedzi.