Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na schemacie przedstawiono klasyfikację rodzajów odporności swoistej. Poniżej wymieniono różne przyczyny (1–4) nabywania odporności swoistej przez organizm człowieka.

  1. Zakażenie bakteriami chorobotwórczymi.
  2. Przekazanie przeciwciał wytworzonych w ciele matki przez łożysko do płodu.
  3. Podanie choremu gotowych przeciwciał w surowicy odpornościowej.
  4. Podanie szczepionki ochronnej.

Uzupełnij schemat, wpisując w wyznaczone kropkami miejsca numery (1–4), odpowiadające sposobom nabywania odporności danego typu.

Podział odporności

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

Podział odporności

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie całego schematu (poprawne przyporządkowanie wszystkich czterech typów odporności do sposobów ich nabywania).
1 p. – za poprawne przyporządkowanie dwóch lub trzech typów odporności do sposobów ich nabywania.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.