Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 17.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Antybiotyki, stosowane doustnie, hamują rozwój symbiotycznych bakterii jelitowych, produkujących niektóre witaminy.

Wskaż witaminę, która jest produkowana przez bakterie w jelicie człowieka – podkreśl jej nazwę.

witamina A,         witamina C,         witamina D,         witamina E,         witamina K

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

witamina A,         witamina C,         witamina D,         witamina E,         witamina K

Schemat punktowania
1 p. – za podkreślenie wyłącznie nazwy witaminy K.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.