Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 31.

Kategoria: Ewolucjonizm i historia życia na ziemi Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Około 1,8 mln lat temu pierwsze hominidy opuściły Afrykę i zasiedliły Europę i Azję.

Znajdź wśród wymienionych nazwę tych hominidów i ją zaznacz.

  1. człowiek zręczny (Homo habilis)
  2. człowiek wyprostowany (Homo erectus)
  3. neandertalczyk (Homo neanderthalensis)
  4. człowiek myślący (Homo sapiens)

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

B

Schemat punktowania
1 p. – za zaznaczenie właściwej nazwy hominidów (B).
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.