Biologia - Matura Maj 2015, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 5.

Kategoria: Układ krążenia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Krążenie wieńcowe zaopatruje w tlen mięsień sercowy. Tętnice wieńcowe (prawa i lewa) odchodzą od aorty. Ich coraz drobniejsze rozgałęzienia doprowadzają krew do naczyń włosowatych w różnych częściach mięśnia sercowego. Żyły krążenia wieńcowego zbierają krew z włosowatych naczyń wieńcowych i doprowadzają ją przez zatokę żylną lub bezpośrednio do prawego przedsionka.

Podkreśl – w nawiasie poniższego zdania – poprawne określenie dotyczące obiegu krwi, do którego należy krążenie wieńcowe.

Z podanego opisu wynika, że krążenie wieńcowe jest częścią (małego / dużego) obiegu krwi.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

Z podanego opisu wynika, że krążenie wieńcowe jest częścią (małego/dużego) obiegu krwi.

Schemat punktowania
1 p. – za podkreślenie nazwy właściwego obiegu krwi (dużego).
0 p. – za podkreślenie niewłaściwej nazwy lub za brak odpowiedzi.