Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 24.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na chromosomie 22 położony jest gen akrozyny – białka, które umożliwia plemnikowi przeniknięcie do komórki jajowej i jej zapłodnienie. Mutacja w tym genie powoduje męską niepłodność. Na tym samym chromosomie zlokalizowany jest także gen TP53, którego mutacja jest przyczyną genetycznie uwarunkowanego zespołu predyspozycji do nowotworów.

Oceń, czy informacje dotyczące mechanizmu dziedziczenia genu akrozyny są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Gen akrozyny jest sprzężony z płcią. P F
2. W komórkach somatycznych kobiet obecne są dwa allele genu akrozyny. P F
3. Nosicielem mutacji w genie akrozyny może być wyłącznie mężczyzna. P F

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

1 – F, 2 – P, 3 – F

Schemat punktowania
1 p. – za poprawną ocenę trzech informacji dotyczących mechanizmu dziedziczenia genu akrozyny.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.