Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 25.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

U pewnego gatunku owada, dominujący allel genu (B) zlokalizowany na chromosomie płci X koduje białko niezbędne w procesie kariokinezy. Allel recesywny tego genu (b) w stanie homozygotycznym wywołuje efekt letalny. Samice tych owadów mają parę chromosomów płci XX, a samce – XY.

Określ prawdopodobieństwo urodzenia się żywego potomstwa heterozygotycznej samicy i zdrowego samca. Uzasadnij odpowiedź − zapisz krzyżówkę genetyczną.

Tabela do krzyżówki genetycznej

Prawdopodobieństwo urodzenia się żywego potomstwa: %.

Rozwiązanie

Poprawna odpowiedź

Krzyżówka:

Krzyżówka genetyczna

Prawdopodobieństwo urodzenia się żywego potomstwa: 75%

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne określenie prawdopodobieństwa i jego uzasadnienie poprawnie zapisaną krzyżówką genetyczną.
1 p. – za poprawne zapisanie tylko krzyżówki genetycznej bez określenia lub z błędnie określonym prawdopodobieństwem
lub
za poprawny zapis genotypów osobników potomnych i na tej podstawie poprawne określenie prawdopodobieństwa.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.