Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 26.

Kategoria: Mutacje Typ: Podaj/wymień

Na rysunku przedstawiono kariotyp prawidłowej gamety pewnego owada, a poniżej – kariotypy dwóch zmutowanych gamet: 1. i 2.

Mutacja
a)Opisz różnicę między gametami zmutowanymi (1. i 2.) a gametą prawidłową.

Gameta 1.:
Gameta 2.:

b)Podaj przyczynę mutacji, która doprowadziła do powstania gamet 1. i 2.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

  • Gameta 1: dodatkowy jeden chromosom (disomia)/podwojony chromosom
  • Gameta 2: podwojenie (haploidalnego) zespołu chromosomów (diploidalność)/ podwojenie każdego chromosomu

Schemat punktowania
1 p. – za opisanie różnic między gametami zmutowanymi a gametą prawidłową uwzględniające zmiany liczby chromosomów w kariotypie obydwu komórek.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego wymagania, lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Przykładowe odpowiedzi

  • uszkodzenie wrzeciona kariokinetycznego
  • nondysjunkcja/nieprawidłowe rozchodzenie się chromosomów podczas anafazymejozy/podziału komórkowego

Schemat punktowania
1 p. – za podanie jednej prawdopodobnej przyczyny mutacji (aberracji).
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego wymagania, lub za brak odpowiedzi.