Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Dziedziczenie Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Analizowano sposób dziedziczenia trzech cech u pewnej rośliny. Każda cecha warunkowana jest jednym genem. Wykonano odpowiednie dwugenowe krzyżówki, a ich wyniki zamieszczono w tabeli.

Genotypy rodziców AaBb x aabb AaDd x aadd
Genotypy potomstwa i liczba osobników potomnych AaBb – 102 AaDd – 179
Aabb – 103 Aadd – 18
aaBb – 98 aaDd – 22
aabb – 97 aadd – 181

Na podstawie analizy wyników z tabeli podaj, która para genów jest sprzężona. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

Przykładowa odpowiedź

Para genów sprzężonych: AD/ad, ponieważ w pokoleniu potomnym najwięcej jest osobników o genotypach AaDd i aadd/takich, jak rodzicielskie (czyli najwięcej jest gamet AD i ad), a mało jest rekombinantów Aadd i aaDd (powstałych w wyniku crossing-over gamet Ad i aD).

Schemat punktowania
1 p. – za wskazanie właściwej pary genów sprzężonych i poprawne uzasadnienie odnoszące się do rozkładu ilościowego genotypów osobników potomnych.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.