Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 32.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Informacja do zadań 31.−32.
Na małej bezludnej wyspie Hirta, na której brak dużych drapieżników, ekolodzy od wielu lat prowadzili badania populacji zdziczałych owiec rasy Soay. Zajmowali się m.in. monitorowaniem liczebności całej populacji oraz określaniem, ile spośród wszystkich młodych owiec wydaje na świat potomstwo. Wyniki badań przedstawiono w tabeli.

Liczebność populacji owiec Soay Odsetek młodych owiec wydających na świat potomstwo
200 80
250 71
300 62
350 50
400 40
450 30
500 20
550 13

Na podstawie: Biologia, red. N.A. Campbell, Poznań 2012.

Sformułuj zależność wynikającą z przedstawionych danych oraz wyjaśnij jej przyczynę. W odpowiedzi uwzględnij jeden czynnik wewnątrzpopulacyjny.

Rozwiązanie

Przykładowe odpowiedzi

  • Wraz ze wzrostem liczebności populacji owiec spada odsetek młodych owiec wydających na świat potomstwo, czego przyczyną może być przegęszczenie i rosnąca konkurencja wewnątrzpopulacyjna (o pokarm)/niedobór pożywienia.
  • Im większa jest liczebność populacji owiec na wyspie, tym mniejszy jest odsetek młodych owiec wydających na świat potomstwo z powodu mniejszej ilości pokarmu przypadającego na osobnika.

Schemat punktowania
1 p. – za sformułowanie zależności oraz wyjaśnienie uwzględniające konsekwencje nadmiernego zagęszczenia populacji w postaci wzrostu konkurencji wewnątrzgatunkowej (nazwanej lub opisanej).
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.