Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 33.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na dużych głębokościach oceanicznych, które uważano za całkowicie pozbawione życia z powodu ekstremalnych warunków, w tym braku światła, odkryto kominy hydrotermalne występujące wokół źródeł gorącej wody, bogatej w siarczki. Okazało się, że w tych miejscach powstają bogate ekosystemy. Teren wokół nowo powstającego komina zasiedlają bakterie chemosyntetyzujące, które uzyskują niezbędną im energię przez utlenianie H2S. Następnie pojawiają się odżywiające się bakteriami małże, ślimaki i kraby. Niektóre z nich żyją w symbiozie z bakteriami chemosyntetyzującymi, podobnie jak osiadłe wieloszczety – rurkoczułkowce. Te ostatnie tworzą gęste „zarośla” długich rurek. Kraby i ryby ogryzają wystające z rurek gałązki skrzelowe, które odrastają dzięki regeneracji. Wyższe piętro drapieżników tworzą ośmiornice, ukwiały i wiele gatunków ryb. Szczątki organizmów są zjadane przez kraby i niektóre mięczaki.

Na podstawie: D. Walicka, A. Gójska, Kominy hydrotermalne – środowisko występowania organizmów żywych, „Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych”, nr 41, 2009.
a)Przedstaw rolę opisanych bakterii w biocenozie występującej w pobliżu kominów hydrotermalnych.
b)Określ, jaki rodzaj sukcesji ekologicznej (pierwotna czy wtórna) został opisany w tekście. Odpowiedź uzasadnij.
c)Podaj jeden poziom troficzny, na którym występują opisane kraby. Odpowiedź uzasadnij.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykładowa odpowiedź

Są producentami/produkują pierwotną biomasę/stanowią pokarm dla heterotrofów/są podstawą łańcuchów pokarmowych.

Schemat punktowania
1 p. – za przedstawienie roli opisanych w tekście bakterii w biocenozie jako producentów.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego wymagania, lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Przykładowa odpowiedź

Sukcesja pierwotna, ponieważ zachodzi ona na obszarze, który nie był wcześniej zajęty przez inne organizmy/żadną biocenozę.

Schemat punktowania
1 p. – za określenie rodzaju sukcesji i poprawne jej uzasadnienie.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego wymagania, lub za brak odpowiedzi.

c)
(0−1)

Przykładowe odpowiedzi

Kraby te należą do:

  • II poziomu troficznego/konsumentów I rzędu, ponieważ odżywiają się bakteriami chemosyntetyzującymi/producentami.
  • III poziomu troficznego (i dalszych)/konsumentów II rzędu, ponieważ odżywiają się wieloszczetami/szczątkami innych zwierząt.

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poziomu troficznego opisanych w tekście krabów i poprawne uzasadnienie
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższego wymagania, lub za brak odpowiedzi.