Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Układ nerwowy i narządy zmysłów Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Na schemacie przedstawiono aktywny i bierny transport jonów sodu (Na+) i potasu (K+) przez błonę komórkową neuronu.

Pompa sodowo-potasowa
a)Określ, która powierzchnia błony – I czy II – jest powierzchnią zewnętrzną błony neuronu. Odpowiedź uzasadnij.
b)Podaj nazwę białka przedstawionego na schemacie, które jest odpowiedzialne za aktywny transport jonów sodu i potasu.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykładowe odpowiedzi

Powierzchnia I, ponieważ:

  • w neuronie pompa sodowo–potasowa transportuje sód na zewnątrz komórki/potas do wnętrza komórki.
  • transport bierny jonów potasu odbywa się w kierunku przestrzeni pozakomórkowej / transport bierny jonów sodu odbywa się w kierunku cytoplazmy.

Schemat punktowania
1 p. – za wskazanie powierzchni I oraz za poprawne uzasadnienie odnoszące się do kierunku aktywnego/biernego transportu jonów sodu i/lub potasu.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−1)

Poprawna odpowiedź

„ATP-aza Na+/K+”/pompa sodowo–potasowa/pompa sodowa

Schemat punktowania
1 p. – za podanie poprawnej nazwy białka odpowiedzialnego za transport jonów sodu i potasu.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.