Biologia - Matura Maj 2015, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 9.

Kategoria: Budowa i funkcje komórki Metody badawcze i doświadczenia Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Amyloplasty są strukturami obecnymi w komórkach niektórych roślin. W pełni rozwinięte i aktywne funkcjonalnie amyloplasty występują m.in. w miękiszu bulwy ziemniaka, w bielmie ziarniaków zbóż oraz w liścieniach fasoli. Charakterystyczne dla amyloplastów jest występowanie w nich ziaren skrobi.

a)Na podstawie przedstawionych informacji wykaż związek między funkcją amyloplastów a ich lokalizacją w roślinie.
b)Zaproponuj przebieg doświadczenia, które umożliwi wykrycie amyloplastów w wybranym organie roślinnym. W odpowiedzi uwzględnij materiał badawczy, odczynnik chemiczny oraz sposób odczytania wyniku.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Przykładowe odpowiedzi

  • Amyloplasty zawierają skrobię, która stanowi formę zapasową cukrów u roślin i dlatego występują u roślin w tkankach spichrzowych/magazynujących węglowodany.
  • W roślinach cukry są magazynowane w postaci skrobi i dlatego amyloplasty występują głównie w organach wyspecjalizowanych w magazynowaniu substancji zapasowych.
  • Funkcją amyloplastów jest magazynowanie cukrów, dlatego występują w organach spichrzowych.

Schemat punktowania
1 p. – za wykazanie związku między funkcją spichrzową amyloplastów, czyli magazynowaniem skrobi/cukru, a ich lokalizacją w organach spichrzowych roślin.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

b)
(0−2)

Przykładowa odpowiedź

Barwienie fragmentów wybranego organu roślinnego, np. bulwy ziemniaka płynem Lugola/roztworem jodu w jodku potasu oraz obserwacja zmiany barwy tkanki roślinnej zawierającej skrobię (amyloplasty) na kolor ciemnoniebieski.

Schemat punktowania
2 p. – za zaproponowanie przebiegu doświadczenia uwzględniającego: materiał badawczy i odczynnik chemiczny oraz za podanie sposobu odczytu wyniku.
1 p. – za zaproponowanie przebiegu doświadczenia uwzględniającego tylko materiał badawczy i odczynnik chemiczny bez podania sposobu odczytu.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.