Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 16.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Uzupełnij schemat – przyporządkuj poszczególnym rodzajom odporności swoistej czynniki, które prowadzą do jej wytworzenia. Wybierz je z wymienionych.

szczepienia ochronne
picie mleka matki
podanie surowicy
przebycie choroby

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne przyporządkowanie czterem rodzajom odporności swoistej czynników, które prowadzą do jej wytworzenia.
1 p. – za poprawne przyporządkowanie trzem i dwom rodzajom odporności swoistej czynników, które prowadzą do jej wytworzenia.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź