Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 21.

Kategoria: Układ immunologiczny Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Organizm człowieka reaguje na krótkotrwały stres wydzielaniem hormonów rdzenia nadnerczy (adrenaliny i noradrenaliny), natomiast na długotrwały stres odpowiada zwiększonym wydzielaniem hormonów kory nadnerczy (np. aldosteronu i kortyzolu). Jednak długotrwałe działanie kortyzolu skutkuje m.in. spadkiem liczby limfocytów oraz intensywnym wydzielaniem kwasu solnego w żołądku.

Na podstawie: E.P. Solomon, L.R. Berg, D.W. Martin, Biologia, Warszawa 2003.

Przedstaw skutki, jakie dla zdrowia człowieka będącego w stanie długotrwałego stresu może mieć obniżenie liczby limfocytów.

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za przedstawienie właściwego skutku obniżenia liczby limfocytów spowodowanego długotrwałym stresem, odnoszącego się bezpośrednio lub pośrednio do spadku odporności organizmu.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi
Obniżenie liczby limfocytów skutkuje:

  • spadkiem odporności organizmu.
  • większą podatnością na infekcje.
  • większą zapadalnością na choroby nowotworowe.
  • trudniejszym leczeniem chorób nowotworowych.