Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 27.

Kategoria: Ekologia Typ: Podaj/wymień

Zooksantelle to drobne, żółte lub brązowawe glony, które żyją w symbiozie z wieloma gatunkami koralowców. Koralowce są zwierzętami osiadłymi, żyjącymi na niedużych głębokościach, zwykle do 50 m.

Podaj po jednym przykładzie korzyści, jakie odnoszą glony i koralowce z tej symbiozy.

  1. Korzyść dla glonów:
  2. Korzyść dla koralowców:

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne określenie korzyści dla obu organizmów żyjących w symbiozie.
1 p. – za poprawne określenie korzyści dla jednego organizmu żyjącego w symbiozie.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  1. Glony mają zapewniony dostęp do światła / bezpieczne środowisko życia.
  2. Koralowce uzyskują substancje odżywcze / pokarm.