Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 28.

Kategoria: Ekologia Typ: Zamknięte (np. testowe, prawda/fałsz)

Na schemacie przedstawiono fragment sieci pokarmowej w biocenozie zbiornika wodnego.

Na podstawie analizy schematu oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1. Producentami w tej biocenozie są wszystkie organizmy planktoniczne. P F
2. Większe zwierzęta bezkręgowe w tej biocenozie są drapieżnikami lub roślinożercami. P F
3. Nadmierne odłowienie ryb drapieżnych w tej biocenozie skutkuje wzrostem konkurencji między organizmami planktonożernymi. P F

Rozwiązanie

Schemat punktowania
1 p. – za poprawną ocenę prawdziwości trzech informacji dotyczących funkcjonowania przedstawionego fragmentu sieci troficznej.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
1. – F; 2. – P; 3. – P