Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 4.

Kategoria: Choroby człowieka Układ kostny i mięśniowy Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na rysunkach przedstawiono prawidłowe i trzy różne patologiczne krzywizny kręgosłupa. Strzałkami oznaczono miejsca zmian.

Na podstawie rysunków podaj, na czym polega każda z przedstawionych zmian patologicznych kręgosłupa – uwzględnij nazwę odcinka, w którym występuje wygięcie, i kierunek wygięcia (boczne, ku przodowi, ku tyłowi ciała).

Odcinek kręgosłupa Kierunek wygięcia
nadmierna kifoza
skolioza
nadmierna lordoza

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie trzech wierszy tabeli: podanie odcinka kręgosłupa i kierunku wygięcia.
1 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli: podanie odcinka kręgosłupa i kierunku wygięcia.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

Odcinek kręgosłupa Kierunek wygięcia
nadmierna kifoza piersiowy ku tyłowi ciała
skolioza lędźwiowy / piersiowo-lędźwiowy boczne skrzywienie
nadmierna lordoza lędźwiowy ku przodowi