Biologia - Matura Maj 2016, Poziom podstawowy (Formuła 2007) - Zadanie 6.

Kategoria: Układ pokarmowy i żywienie Typ: Uzupełnij/narysuj wykres, schemat lub tabelę

Na rysunku przedstawiono budowę układu pokarmowego człowieka.

Uzupełnij tabelę – wpisz zarówno nazwy narządów wydzielających proenzymy trawienne wymienione w tabeli, jak i cyfry odpowiadające tym narządom na rysunku.

Proenzym Narząd wydzielający proenzym Narząd na rysunku
pepsynogen
trypsynogen

Rozwiązanie

Schemat punktowania
2 p. – za poprawne uzupełnienie dwóch wierszy tabeli: podanie nazw narządów i cyfr odpowiadających tym narządom na rysunku.
1 p. – za poprawne uzupełnienie jednego wiersza tabeli: podanie nazwy narządu i cyfry odpowiadającej temu narządowi na rysunku.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawne odpowiedzi

Proenzym Narząd wydzielający proenzym Narząd na rysunku
pepsynogen żołądek 1
trypsynogen trzustka 2