Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 10.

Kategoria: Tkanki roślinne Typ: Podaj i uzasadnij/wyjaśnij Podaj/wymień

W niektórych stałych tkankach roślinnych występują martwe komórki pozbawione protoplastu. Na rysunkach A i B przedstawiono przekroje i modele (komórki ciemniejsze) przestrzenne komórek tworzących jedną z tkanek wzmacniających.

a)Podaj nazwę rodzaju tkanki wzmacniającej, która może być zbudowana z komórek przedstawionych na rysunku A lub B.
b)Wykaż związek widocznej na rysunkach wspólnej cechy budowy przedstawionych komórek z funkcją pełnioną przez tę tkankę.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za podanie prawidłowej nazwy tkanki roślinnej przedstawionej na rysunkach.
0 p. – za każdą inną odpowiedź lub za brak odpowiedzi.

Poprawna odpowiedź
sklerenchyma / twardzica

b)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne wykazanie związku widocznej na rysunkach cechy budowy przedstawionych komórek z funkcją pełnioną przez tę tkankę, uwzględniające zgrubienie lub lignifikację ściany komórkowej.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Komórki mają (silnie) zgrubiałe / zdrewniałe ściany komórkowe, co warunkuje odporność / wytrzymałość rośliny na czynniki mechaniczne.
  • Przedstawione komórki mają zgrubiałe ściany komórkowe, dzięki czemu wzmacniają roślinę / tkanka pełni funkcję wzmacniającą.

Uwaga:
Widoczne na rysunku zgrubienia komórek pozwalają wnioskować, że ich ściany komórkowe są zdrewniałe.
Uzasadnienie musi odnosić się do funkcji tkanki pełnionej w roślinie, a nie do znaczenia cechy dla tej komórki, lub dla tej tkanki.