Biologia - Matura Maj 2016, Poziom rozszerzony (Formuła 2007) - Zadanie 12.

Kategoria: Metody badawcze i doświadczenia Fizjologia roślin Typ: Sformułuj wnioski, hipotezę lub zaplanuj doświadczenie Podaj i uzasadnij/wyjaśnij

Przeprowadzono doświadczenie w dwóch wariantach (zestaw I i zestaw II) zilustrowanych na poniższych rysunkach. Do probówek nalano kolejno: w zestawie I – wody, w zestawie II - 0,1% roztworu NaCl. Poziom cieczy w każdej probówce znajdował się 1 cm poniżej wylotu probówki. Do każdej probówki włożono po jednym liściu tej samej rośliny o zbliżonej wielkości i dodano kilka kropli oliwy, aby utworzyła ona warstwę na powierzchni wody. Po trzech dniach zaobserwowano: w zestawie I – obniżenie poziomu cieczy w probówce, a w zestawie II – spadek turgoru liścia umieszczonego w probówce.

a)Sformułuj problem badawczy tego doświadczenia.
b)Wyjaśnij przyczynę zmian obserwowanych w zestawie II.

Rozwiązanie

a)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne sformułowanie problemu badawczego opisanego doświadczenia uwzględniające wpływ zasolenia / potencjału osmotycznego wody na pobieranie wody przez roślinę / transpirację.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • Wpływ NaCl na pobieranie wody przez rośliny.
  • Wpływ 0,1% roztworu NaCl na turgor rośliny.
  • Czy 0,1% roztwór NaCl wpływa na pobieranie wody przez roślinę?
  • Czy umieszczenie liścia w 0,1% roztworze NaCl będzie miało wpływ na turgor liścia?

Uwaga:
Nie uznaje się odpowiedzi ogólnej uwzględniającej tylko „stężenie roztworu” – musi być odniesienie do NaCl lub zasolenia.

b)
(0−1)

Schemat punktowania
1 p. – za poprawne podanie przyczyny obserwowanych zmian w próbie II uwzględniające różnicę stężeń roztworów / potencjałów wody w środowisku (probówce) i w komórkach liścia.
0 p. – za odpowiedź, która nie spełnia powyższych wymagań, lub za brak odpowiedzi.

Przykładowe odpowiedzi

  • NaCl obniża potencjał wody w roztworze i utrudnia pobieranie wody ze środowiska / probówki, ponieważ różnica między potencjałem wody roztworu a potencjałem wody komórki zmniejsza się. Ograniczone pobieranie wody powoduje obniżenie turgoru komórek (i więdnięcie liścia).
  • Roztwór NaCl (w probówce) stanowi środowisko hipertoniczne i dlatego liść nie może pobrać z tego roztworu wody / woda z komórek liścia przechodzi do roztworu NaCl.